Poreč Bike Share

Sustav javnih bicikala je u Poreču, osmišljen i naručen od strane Valamar d.d. kompanije.

Od 2017. godine, Valamar koji bicikl promovira i nudi kao sredstvo kretanja u turističkoj destinaciji, u sklopu svoje usluge, uvodi i automatizirani sustav javnih bicikala koji je pored gostiju i posjetitelja, namijenjen i stanovnicima grada.

Poreč Bike Share sustav je pod zaštitnim znakom Valamara operativan na 6 stanica, s 35 klasičnih i 35 električnih gradskih, 2 tandem bicikla i ukupno 40 parkiranih stalaka s elektromagnetskim zaključavanjem i punjenjem za električne bicikle.